• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Teleinformatyka

Limit miejsc

 • 50

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Na kierunku teleinformatyka kształceni są specjaliści, którzy potrafią połączyć i w praktyce wykorzystać wiedzę z informatyki z wiedzą o telekomunikacji. Kształcenie obejmuje m.in.: inżynierię internetową, bazy danych, sieci teleinformatyczne, sieci multimedialne z uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych, stosowanie nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w obszarze ICT,
 • Rozwiązywać problemy optymalizacji sieci teleinformatycznych,
 • Projektować, tworzyć i wykorzystywać komputerowe systemy eksperymentowania, systemy zabezpieczeń dla sieci teleinformatycznych

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich