• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Mechaniczny

Mechanika i budowa maszyn

Limit miejsc

 • 60
  /

  niestacjonarne (rekrutacja zimowa)

 • 90
  /

  stacjonarne (rekrutacja zimowa)

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Zaoczne
 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (stacjonarne)
 • 4 semestry (niestacjonarne)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)
 • 3700/ semestr (studia niestacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)
 • 700€/ semestr (studia niestacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria mechaniczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Kierunek przygotowuje absolwentów do twórczej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji urządzeń technicznych (pojazdów, maszyn, instalacji) z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technologii oraz narzędzi projektowych i technologicznych. Studenci w czasie studiów zdobywają wiedzę na temat metod projektowania oraz badań urządzeń, poznają właściwości i zasady doboru standardowych jak i nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, zdobywają wiedzę o procesach technologicznych poznając nowoczesne technologie wytwarzania. Potrafią także przeprowadzić zaawansowaną diagnozę stanu technicznego urządzeń i zaproponować procesy naprawcze.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

 • w ośrodkach i działach badawczo-rozwojowych jako inżynierowie ds. rozwoju
 • jako inżynierowie ds. eksploatacji, serwisu, dozoru technicznego w firmach i instytucjach użytkujących pojazdy, maszyny lub inne urządzenia techniczne
 • w biurach projektowych i firmach na stanowisku konstruktora
 • w firmach produkcyjnych jako inżynierowie procesów technologicznych

Praktyki i staże oraz miejsca pracy absolwentów:

 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
 • KGHM
 • Collins Aerospace
 • SITECH
 • Volkswagen Motor Polska
 • VOLVO
 • Toyota Motor Manufacturing Poland
 • RONAL
 • Electrolux Poland
 • Whirlpool
 • DeLaval 
 • European Brakes and Chassis Components
 • GKN Driveline
 • LG Chem
 • Mahle Behr
 • Mondelez
 • PARKER HANNIFIN MANUFACTURING POLAND
 • Nestlé Polska
 • PMPoland
 • 3M
 • Polaris Poland
 • ZF WABCO Polska
 • MPK Wrocław
 • GERMAZ
 • Wropol Engineering
 • POLCAMP
 • BADER Polska
 • Bombardier Transportation
 • Colgate-Palmolive Manufacturing
 • Selena
 • Simoldes Plasticos
 • Pratt & Whitney
 • NG Engineering

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich