• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Informatyka techniczna w j. angielskim

Limit miejsc

 • 60

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 2000€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Program studiów obejmuje zagadnienia projektowania systemów informatycznych do różnych zastosowań w gospodarce  i przemyśle. Studia drugiego stopnia w języku angielskim rozwijają również w kierunku kompetencji badawczych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka i architekta systemów. Kładziony jest nacisk na nauczanie treści aktualnych i poszukiwanych na rynku pracy. Oferta programowa kierunku zapewnia solidne podstawy do wszechstronnego rozwoju kompetencji i możliwość szerokiego wyboru ścieżki dalszej edukacji i kariery zawodowej, w tym w działach badań i rozwoju.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Rozwiązywać problemy optymalizacji sieci komputerowych,
 • Projektować systemy zabezpieczeń dla sieci komputerowych,
 • Wykorzystywać inteligentne metody obliczeniowe do rozwiązywania aktualnych problemów,
 • Zastosować mobilne systemy teleinformatyczne w zadaniach monitorowania
  i inspekcji

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich