• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Geodezja i kartografia  w j. angielskim

Limit miejsc

 • 20

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 2000€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Geodezja i kartografia to szeroka dyscyplina naukowo-techniczna, obejmująca swoim zakresem pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, ochrony środowiska i innych dziedzin. Nowoczesne techniki pomiarowe wykorzystywane przez geodetów to m.in. niwelatory kodowe, robotyczne tachimetry elektroniczne, odbiorniki satelitarne i skanery laserowe. Dostępne dane teledetekcyjne umożliwiają monitorowanie środowiska naturalnego z pokładu satelitów. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają prowadzić zaawansowane analizy zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, odkrywać prawidłowości rządzące tymi zjawiskami oraz planować optymalnie przedsięwzięcia inwestycyjne. Programowanie w GIS pozwala tworzyć własne aplikacje, które dodatkowo rozszerzają możliwości dostępnych narzędzi informatycznych.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Projektować, wdrażać i wykorzystywać systemy geoinformacyjne
 • Wykorzystywać wiedzę z zakresu geodezji i kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, geoinformatyki, nauk o Ziemi, nauk matematyczno-technicznych, górnictwa i geologii, ekonomii
 • Posługiwać się wybranymi narzędziami automatyzacji projektowania i wykorzystania systemów geoinformacyinych i geoinformatycznych

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich