• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Fizyka techniczna

Limit miejsc

 • 40

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • nauki fizyczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna to nie tylko pogłębiona wiedza z dziedziny nanonauk, ale również nauka o nowych zjawiskach fizycznych zachodzących w nanomateriałach oraz współczesnych technologiach ich wytwarzania i zastosowań w wielu dziedzinach życia i techniki. Studenci poznają optoelektronikę i nanofotonikę, w tym źródła i detektory promieniowania oraz sensory różnych wielkości fizycznych. Kursy obejmują także zagadnienia związane z technologiami kwantowymi, takie jak źródła jednofotonowe do komunikacji kwantowej i elementy logiczne komputerów kwantowych, a także biologię i medycynę, w tym diagnostykę, znaczniki zmian chorobotwórczych oraz nośniki leków. Zajęcia prowadzone są przez akademickich nauczycieli aktywnych naukowo, a zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach specjalistycznych, wyposażonych w najnowszą aparaturę.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

 • laboratoria badawcze jednostek akademickich oraz przedsiębiorstw oraz działy badawczo-rozwojowe firm w zakresie badań nad nowymi materiałami, nowymi technologiami materiałów i przyrządów optoelektronicznych, nowych urządzeń pomiarowych
 • przemysł – przy produkcji, serwisie i sprzedaży przyrządów i urządzeń optoelektronicznych
 • jednostki naukowe, szkolnictwo wyższe, laboratoria diagnostyczne
 • firmy zajmujące się wytwarzaniem inteligentnych leków

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich