• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Elektronika w j. angielskim

Limit miejsc

 • 34

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 2000€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku Elektronika umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy i kompetencji z zakresu nowoczesnych systemów elektronicznych, optoelektronicznych, programistycznych. Studenci mają możliwość rozwoju kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów i efektywnego zdobywania umiejętności z zakresu: projektowania, diagnostyki i praktycznej realizacji systemów wykorzystujących: technikę analogową (w tym mikrofalową), technikę cyfrową (w tym układy programowalne i mikroprocesorowe), lasery, światłowody, zaawansowane metody przetwarzania sygnałów. Ambitni studenci mogą współpracować z zespołami realizującymi projekty badawcze prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę badawczo-dydaktyczną. Oprócz kompetencji istotnych na rynku pracy studia te z powodzeniem wprowadzają pasjonatów w świat nauki i stanowią solidną bazę pod realizację pracy doktorskiej.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Analizować, projektować i przeprowadzać złożone eksperymenty w dziedzinie elektroniki analogowej i cyfrowej, a także elektroniki światłowodowej
  i laserowej,
 • Analizować oraz przeprowadzać eksperymenty w zakresie czynnych i biernych zastosowań ultradźwięków w nauce, technice i medycynie,
 • Posługiwać się metodami programowania liniowego, całkowitoliczbowego
  i dynamicznego oraz metodą podziału i ograniczeń w zagadnieniach optymalizacyjnych z zakresu elektroniki.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich