• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Chemiczny

Biotechnologia

Limit miejsc

 • 30
  /

  rekrutacja letnia

 • 90
  /

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (zimowa)
 • 4 semestry (letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • nauki chemiczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studia zapewniają zdobycie pogłębionej wiedzy niezbędnej do opisu procesów biochemicznych i biotechnologicznych, w szczególności w zakresie inżynierii bioprocesowej, biochemii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, bioinformatyki, enzymologii, chemii bioorganicznej, analityki medycznej i projektowania nowych leków. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną o wykorzystaniu mikroorganizmów. W ramach pracy dyplomowej realizują eksperymenty prowadzące do izolacji oraz oczyszczania białek, w tym białek rekombinowanych, znają zasady hodowli kultur tkankowych, realizują projekty aplikacyjne zlecone przez zakłady przemysłu biotechnologicznego. Mają możliwość realizacji pracy dyplomowej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN lub za granicą w ramach programu ERASMUS. Kierunek posiada europejski certyfikat EUR-ACE Label, ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education przyznany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych KAUT. Certyfikat jest odnotowany w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i biotechnologii, a także je opisać i wyjaśnić
 • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w chemii (m.in. modelowanie struktur i procesów biochemicznych, chemiczne bazy danych)
 • Poszukiwać nowych rozwiązań technicznych z zakresu biotechnologii

Praktyki:

Cargil, Hasco-Lek, PCC Rokita-Brzeg Dolny, browary, Wrocławski Park Technologiczny- Pure Biologics, Captor,  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Oleofarm, TORF Corporation Fabryka Leków, Mondelez Polska Production, LabAnalityka, OIKOS, Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii, FinePharm, MEDANA PHARMA, Nutricia Zakłady Produkcyjne, PFO VETOS-FARMA, Roca Biopaliwa.

Perspektywy zatrudnienia:

 • przemysł biotechnologiczny (browary, produkcja środków spożywczych) i farmaceutyczny (Rokita)
 • laboratoria medyczne (szpitale) i biochemiczne (policja, SANEPID itp.)
 • firmy związane z ochroną środowiska i projektowaniem leków (Pure Biologics, Captor, Selvita, HascoLek)
 • laboratoria badawcze (kariera naukowa), kontrolne i diagnostyczne (diagnostyka laboratoryjna)
 • stanowiska: technolog, projektant, kierownik laboratorium, kierownik produkcji, doktorant (w tym doktorat wdrożeniowy)

Miejsca pracy absolwentów:

Firmy związane z projektowaniem i produkcją nowoczesnych leków wykorzystujące techniki biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i bioinformatyki np. Pure Biologics, Captor, Selvita, Hasco-Lek, Novasome i.in.

Firmy związane z projektowaniem i aplikacją testów diagnostycznych (EUROIMMUN). Firmy przetwarzające surowce naturalne, jak np. Herbapol, Greenvit.

Firmy zajmujące się wytwarzaniem kosmetyków i formulacji kosmetycznych, np. Clarena, Dr Irena Eris, Dermika, Ziaja, L’Oreal Paris, OCeanic.

Firmy produkujące żywność np. dla niemowląt- Bobo Frut, Nutricia. Start-upy „bio” – Wrocławski park Technologiczny.

Kariera naukowa w wyższych uczelniach i instytutach PAN

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich