• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Automatyka i robotyka w j. angielskim

Limit miejsc

 • 24

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 2000€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studenci  kierunku  Automatyka i robotyka uzyskują wiedzę i umiejętności umożliwiające twórcze działania
w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji złożonych urządzeń i systemów automatyki i robotyki. Poszerzają i pogłębiają wiedzę ze sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych, percepcji otoczenia, akwizycji i fuzji danych służących optymalizacji działania urządzeń i systemów. Nabywają umiejętności posługiwania się specjalistycznymi urządzeniami i programami. Domenę absolwentów kierunku stanowią zastosowania technik inteligentnych w budynkach, autonomicznych pojazdach, automatyzacji mało- i wielkoskalowych oraz innych zastosowań informatyki użytkowej. Ich atutem na rynku pracy jest synergiczne przygotowanie w zakresie elektroniki, automatyki, technik sterowania i informatyki. Są merytorycznie przygotowani do wyzwań kształcenia na III poziomie.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Projektować układy sterowania, obserwatory stanu oraz optymalne regulatory
  i posługiwać się metodami symulacji komputerowej do oceny przebiegów procesów w układach sterowania.
 • Tworzyć i kompletować algorytmy, oprogramowanie i sprzęt do zarządzania
  i sterowania procesami produkcyjnymi w systemach wytwórczych
  i zrobotyzowanych, przy użyciu sieci komputerowych zarówno
  w konwencjonalnych, jak i elastycznych systemach wytwarzania,
  z uwzględnieniem zagadnień monitorowania jakości produkcji za pomocą kamer przemysłowych.
 • Zaprojektować algorytmy sterowania dla robotów manipulacyjnych i mobilnych, programować sterowniki robotów, układy sensoryczne i systemy autonomiczne oraz integrować je w trakcie wdrażania systemów zrobotyzowanych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • projektant i konstruktor nowoczesnych rozwiązań technicznych tak sprzętowych jak i
  programistycznych,
 • integrator zaawansowanych urządzeń i systemów automatyki i robotyki w firmach
  usługowych i produkcyjnych wykorzystujący synergię interdyscyplinarną,
 • specjalista w zastosowaniach informatyki w procesach przemysłowych zarówno niskiego
  (systemy wbudowane) jak i wysokiego poziomu (zarządzanie produkcją, logistyka,
  przemysł 4.0),
 • kadra kierownicza inżynierskich zespołów projektowych i/lub wdrożeniowych bądź własna
  działalność (np. start-up),
 • praca w ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także instytucjach naukowych w kraju i za
  granicą.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich