• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Matematyki

Applied Mathematics

Limit miejsc

 • 60

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 2000€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • matematyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Kierunek jest adresowany do studentów, którzy oprócz wiedzy matematycznej pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. W ramach tego kierunku kursy prowadzone są przez specjalistów w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych. Przewidziane są także mini kursy prowadzone przez przedstawicieli przemysłu i biznesu. Co ważne, studenci będą mieli możliwość wyboru kursów praktycznych ukierunkowujących ich na przyszłą pracę zawodową. Dodatkowo, mogą oni uczestniczyć w praktykach prowadzonych w firmach przemysłowych lub finansowych. Studia te realizowane są w ramach europejskiego konsorcjum European Consortium for Mathematics in In­dustry (ECMI) zrzeszającego 21 uniwersytetów europejskich prowadzących studia w zakresie zastosowań matematyki w gospodarce, przemyśle lub sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Umożliwia to semestralną wymianę międzynarodową studentów w ramach konsorcjum ECMI.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Formułować złożone problemy praktyczne w sposób matematyczny
 • Sprowadzać praktyczne problemy z przemysłu, finansów i biologii molekularnej do postaci modeli matematycznych wykorzystujących metody analityczne, numeryczne i stochastyczne
 • Biegle posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu praktycznych problemów z szeroko pojętej gospodarki
 • Dysponować zaawansowaną wiedzą w obszarze matematyki stosowanej, w tym matematyki przemysłowej, finansowej i ubezpieczeniowej

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich