Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD), to prestiżowy, zintegrowany, międzynarodowy program studiów, realizowany wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego.

EMJMD przyznaje stypendia finansowane ze środków UE najlepszym kandydatom na studentów ubiegającym się o udział w corocznych rundach selekcyjnych.

Studia muszą odbyć się w co najmniej dwóch krajach objętych programem (Erasmus+). Część studiów może odbywać się również w krajach partnerskich, jeżeli zaangażowana jest uczelnia z kraju partnerskiego.
EMJMD to program studiów obejmujący 60, 90 lub 120 punktów ECTS. Oznacza to, że trwa od co najmniej 12 miesięcy do maksymalnie 24 miesięcy.

Pomyślne zakończenie programu studiów doprowadzi do przyznania wspólnego dyplomu lub co najmniej dwóch dyplomów wydanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego konsorcjum.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę »

Politechnika Wrocławska uczestniczy w następujących projektach EMJMD: