Politechnika Wrocławska realizuje we współpracy z wybranymi uczelniami partnerskimi programy kształcenia w ramach umów podwójnego dyplomowania, tzw. double degree. Programy double degree oferują studentom dwu-kulturowe kształcenie najczęściej powiązane z obowiązkowymi praktykami w przemyśle. Absolwenci uzyskują dwa dyplomy uznanych uczelni, co zwiększa ich szanse zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy w renomowanych firmach. Udział w programie należy traktować jako szeroko pojętą inwestycję w przyszłą karierę.

Programy double degree są realizowane na wybranych Wydziałach, na podstawie umów zawartych pomiędzy uczelniami i Wydziałami.

Znacząca część umów została podpisana dzięki przynależności PWr do T.I.M.E. Association (Top Industial Managers in Engineering).

Lista umów double degree: