Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Masz bardzo dobre wyniki w nauce i chcesz studiować na Politechnice Wrocławskiej? Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy program dla najlepszych studentów.

O programie

„Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” adresowany jest do najbardziej uzdolnionych kandydatów, którzy w roku zdawania matury podejmą studia na Politechnice Wrocławskiej.

Uczestnik Programu otrzymuje:

  • od 400 do 700 złotych miesięcznego stypendium naukowego na pierwszym roku studiów
  • opiekę merytoryczną opiekuna naukowego (tutora) przez pierwszy rok studiów inżynierskich (studiów I stopnia). Opiekun pomaga w rozwoju naukowym
  • zagwarantowane miejsce w domu studenckim

Warunki programu

Do programu mogą przystąpić:

  • Laureaci/finaliści olimpiady szczebla centralnego wymienionej poniżej, którzy zajęli w olimpiadzie miejsce od I do V
  • Laureaci ogólnopolskiego konkursuStudium Talent”, którzy zakończyli konkurs z wynikiem celującym
  • Kandydaci na studia, przyjęci na Politechnikę Wrocławską, którzy podjęli te studia i którzy uzyskali na egzaminie maturalnym z matematyki i/lub z fizyki i/lub z informatyki i/lub z chemii i/lub z biologii i/lub z geografii na poziomie rozszerzonym 100% (lub maksymalny możliwy do uzyskania wynik – zgodnie ze skalą). Wynik ten musi stanowić podstawę do przyjęcia na kierunek studiów, na którym kandydat podjął studia
  • Kandydaci na studia, przyjęci na Politechnikę Wrocławską, którzy podjęli te studia i których wskaźnik rekrutacyjny wyniósł co najmniej 500 pkt. (nie uwzględnia się punktów z obowiązkowego egzaminu z rysunku oraz punktów z konkursu Studium Talent)


Terminy

Kandydaci składają wniosek o przystąpienie do programu do 20 września (rekrutacja letnia)
lub do 10 lutego (rekrutacja zimowa).

Pobierz regulamin programu Wybitnie Uzdolnieni

Załącznik nr 1 do programu „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” – wykaz olimpiad

Wniosek o przystąpienie do programu „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” – wniosek

Konferencja

Nasi uzdolnieni studenci otrzymali możliwość zaprezentowania wyników całorocznej współpracy ze swoimi opiekunami naukowymi w ramach programu „Wybitnie Uzdolnieni na PWr”. Podzielą się swoimi doświadczeniami i opowiedzą o tym, jakie szanse daje indywidulana praca z tutorem.

  • Termin: 19 października 2021 r. (wtorek)
  • Miejsce: Aula bud. D-20
  • Program: pobierz