• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Inżynierii Środowiska

Environmental quality management

Limit miejsc

 • 10

  stacjonarne (rekrutacja letnia)

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Kształcimy poszukiwanych na rynku pracy specjalistów w dziedzinie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań dla budynków, miast i przemysłu z zakresu:

 • technologii oczyszczania wody i ścieków,
 • ochrony atmosfery,
 • systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków,
 • zarządzania odpadami w zakładach przemysłowych,
 • tworzyw przyjaznych środowisku,
 • ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie anglojęzycznego kierunku Environmental Quality Managememt otwiera szeroki wybór ścieżek kariery zawodowej. Absolwenci mogą zajmować się projektowaniem, realizacją, eksploatacją lub modernizacją urządzeń, instalacji i sieci związanych z technologią wody i ścieków oraz zakładów gospodarki odpadami. Nabędą także wiedzę i kompetencje z zakresu technologii systemów przyjaznych środowisku i wykorzystujących odnawialne źródła energii i wdrażania innowacyjnych ekotechnologii oraz z ochrony powietrza. Absolwenci kierunku Environmental Quality Management są poszukiwanymi na nowoczesnym rynku pracy specjalistami w zakresie zaawansowanych technologii oczyszczania wody i ścieków, gospodarki odpadami oraz jakości powietrza. Dzięki szerokiemu stosowaniu instalacji i systemów Inżynierii Środowiska w gospodarce i rosnącej na świecie roli rozwiązań proekologicznych opartych na idei zrównoważonego rozwoju absolwenci IŚ mają dużą dowolność i elastyczność w wyborze miejsca pracy, w zależności od swoich silnych stron i preferencji oraz aktualnego zapotrzebowania pracodawców.

Studiuj EQM po innych kierunkach

Environmental Quality Management, to kierunek cechujący się interdyscyplinarnością. W toku nauczania Student ma styczność z zagadnieniami łączącymi w sobie elementy chemii, biologii, fizyki, architektury, matematyki, budownictwa, ale też mechaniki czy energetyki. Dzięki szerokiej ofercie zagadnień studia na kierunku EQM są otwarte na Absolwentów kierunków I stopnia o charakterze technicznym. Dzięki takiej konstrukcji programu nauczania Student ma szansę na pozyskanie umiejętności, które dopełnią i wzbogacą kompetencje zdobyte na wcześniejszych etapach edukacji. Pozwoli to na stanie się poszukiwanym specjalistą z odpowiednim przygotowaniem do pracy w branży.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich