• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: licencjat
Wydział Zarządzania

Zarządzanie w j. angielskim

 • absolwenci tego kierunku najczęściej uzupełniają swoją edukację szkoleniami lub studiami podyplomowymi w zakresie metodologii zarządzania, informatyki w biznesie czy zarządzania zasobami ludzkimi
 • absolwenci po studiach najczęściej kontynuują pracę, którą zaczęli jako studenci
 • znalezienie pierwszej pracy zajmuje im około 3 miesięcy

Limit miejsc

 • 30

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Stacjonarny

Czas trwania

 • 6 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • Ogólnoakademicki

Kategoria tematyczna

 • nauki związane z zarządzaniem i jakością
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Na tym kierunku kształcimy liderów biznesu, zdolnych stawić czoło zarówno wyzwaniom społecznym, jak i technologicznym. Cel ten realizujemy poprzez:

 • Kształtowanie kompetencji biznesowych
  Nasz absolwent przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania działań w podmiotach gospodarczych, zwłaszcza w oparciu o nowatorskie pomysły i innowacyjne modele biznesu. Nabywa podstawowe kompetencje w obszarze organizacji zarządzania, finansów, rachunkowości, logistyki i produkcji, marketingu i sprzedaży, personelu. W trakcie studiów kształtuje umiejętności i postawę przedsiębiorczą, która przejawia się inicjatywą w podejmowaniu działań i twórczym podejściu do rozwiązywania złożonych problemów. Nasz absolwent ukierunkowany jest na zespołowe rozwiązywanie realnych problemów zarządzania, przy wykorzystaniu kompetencji z zakresu zarządzania procesami i projektami.
 • Kształtowanie kompetencji analitycznych
  Nasz absolwent rozumie procesy i zjawiska materialne, finansowe i społeczne zachodzące w organizacjach i ich otoczeniu. Potrafi myśleć analitycznie i wykorzystuje w tym celu podstawowy aparat matematyczny i statystyczny oraz umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.
 • Kształtowanie kompetencji społecznych
  Nasz absolwent jest przygotowany do pełnienia roli lidera. Cechuje go umiejętność przewodzenia, skutecznego komunikowania się, negocjowania, autoprezentacji, pracy w zespole, zarządzania pracą zespołów ludzkich. Jest on przygotowany do efektywnego planowania i kontynuowania własnej edukacji i rozwoju zawodowego.
 • Kształtowanie kompetencji informatyczno-technologicznych
  Nasz absolwent potrafi dobierać i wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne, w tym aplikacje użytkowe, do wspomagania procesów w różnych obszarach organizacji. Rozumie potrzebę i potrafi wykorzystać technologie mobilne w zarządzaniu i rozwoju organizacji.
 • więcej informacji o kierunku znajdziesz tutaj

Więcej informacji

zarządzanie w języku angielskim
studia stacjonarne I stopień Wrocław

1981381159954
42.072.431.780.95
 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2018/2019
 • 2019/2020
 • 2020/2021
 • PRÓG (rekrutacja letnia)
 • Liczba osób na jedno miejsce (rekrutacja letnia)
Statystyki przyjęć
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
PRÓG (rekrutacja letnia)5499115138198
Liczba osób na jedno miejsce (rekrutacja letnia)0.951.782.432.074

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich