• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział Mechaniczny

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • ponad 97 % absolwentów kierunku znajduje pracę
  w czasie 2 miesiący
  od ukończenia studiów

Limit miejsc

 • 180
  /

  Wrocław

 • 45
  /

  Wałbrzych

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Stacjonarny

Czas trwania

 • 7 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1250€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław, Wałbrzych

Profil kierunku

 • Ogólnoakademicki

Kategoria tematyczna

 • nauki związane z zarządzaniem i jakością
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Kierunek łączy wiedzę i umiejętności inżynierskie z menedżerskimi. W trakcie nauki studenci otrzymują podstawową wiedzę na temat procesów technologicznych, planowania, projektowania, uruchamiania i zarządzania produkcją oraz ciągłego doskonalenia. Absolwenci są przygotowani do stosowania metod i technik zarządzania procesem wytwórczym.

Więcej informacji

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia stacjonarne I stopień Wrocław

152232222269218
2.232.172.853.712.99
 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2018/2019
 • 2019/2020
 • 2020/2021
 • PRÓG (rekrutacja letnia)
 • Liczba osób na jedno miejsce (rekrutacja letnia)
Statystyki przyjęć
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
PRÓG (rekrutacja letnia)218269222232152
Liczba osób na jedno miejsce (rekrutacja letnia)2.993.712.852.172.23

zarządzanie i inżynieria produkcji
studia niestacjonarne I stopień Wrocław

1077889
1.381.91.822.381.1
 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2018/2019
 • 2019/2020
 • 2020/2021
 • PRÓG (rekrutacja letnia)
 • Liczba osób na jedno miejsce (rekrutacja letnia)
Statystyki przyjęć
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
PRÓG (rekrutacja letnia)×8978107×
Liczba osób na jedno miejsce (rekrutacja letnia)1.12.381.821.91.38

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich