• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Mechaniczny

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Limit miejsc

 • 60
  /

  niestacjonarne (zimowa)

 • 150
  /

  stacjonarne (rekrutacja zimowa)

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (stacjonarne)
 • 4 semestry (niestacjonarne)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)
 • 3800/ semestr (studia niestacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)
 • 740€/ semestr (studia niestacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria mechaniczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Absolwent II stopnia wykazuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii mechanicznej, nauk ekonomicznych i społecznych. Posiada kompetencje potrzebne do projektowania, sterowania oraz doskonalenia nowoczesnych systemów produkcyjnych. Jest przygotowany do zarządzania systemami produkcyjnymi, w tym zautomatyzowanymi i zrobotyzowanymi. Potrafi wdrażać innowacyjne rozwiązania w procesach wytwórczych, w tym zaawansowane narzędzia informatyczne. Posiada kompetencje menedżerskie potrzebne do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci są przygotowani do podejmowania zadań w przedsiębiorstwach typowych dla takich funkcji jak: 

 • inżynier/kierownik/manager ds. produkcji/produktu/procesu,
 • inżynier/kierownik /manager ds. jakości/systemu zarządzania jakością,
 • inżynier/kierownik laboratorium pomiarowego.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich