• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Chemiczny

Technologia chemiczna

Limit miejsc

 • 10
  /

  stacjonarne (rekrutacja letnia)

 • 50
  /

  stacjonarne (rekrutacja zimowa)

 • 30
  /

  niestacjonarne (rekrutacja zimowa)

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Zaoczne
 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (zimowa)
 • 4 semestry (letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)
 • 4500/ semestr (studia niestacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)
 • 960€/ semestr (studia niestacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria chemiczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studia dają rozszerzoną wiedzę z zakresu technologii chemicznej umożliwiającą prowadzenie badań technologicznych i rozwijanie koncepcji nowych technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin i specjalności. Kształcenie daje umiejętności w zakresie projektowania i modelowania procesów technologicznych, fizykochemii produktów chemicznych, technologii materiałów zaawansowanych, samodzielnego rozwiązywania zagadnień technologicznych z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Dochodzą do tego kompetencje w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Studia koncentrują się na tematyce badawczej i dydaktycznej związanej z chemią dla rolnictwa, fizykochemią i technologią paliw, fizykochemią i technologią polimerów, fizykochemią układów dyspersyjnych, lekką syntezą organiczną, fizyko-chemią powierzchni ciała stałego i ochroną środowiska. Studenci zapoznawani są z obowiązującym w UE systemem legalizacji obrotem chemikaliami (REACH). Kierunek posiada europejski certyfikat Euromaster Label, przyznany przez European Chemistry Thematic Network Association oraz  EUR-ACE Label, ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education przyznany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych KAUT. Certyfikaty są odnotowane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i nauk pokrewnych, a także je opisywać i wyjaśniać
 • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w chemii i technologii chemicznej (w tym modelowanie struktur i procesów, korzystanie z chemicznych baz danych itp.)
 • Opracowywać nowe technologie i projektować ciągi technologiczne

Praktyki:

Studenci odbywają praktyki w laboratoriach badawczo-rozwojowych, zespołach projektowych procesów technologicznych, laboratoriach analitycznych i oddziałach kontroli jakości.

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy bazujące na procesach chemicznych i biochemicznych
 • kierowanie i nadzór eksploatacji instalacji
 • projektowanie i rozwój stosowanych technologii i produktów
 • zarządzanie, marketing produkcyjny
 • technologie chemiczne ukierunkowane na ochronę środowiska

Miejsca pracy absolwentów:

Absolwenci studiów II stopnia z powodzeniem znajdują zatrudnienie w nowoczesnych laboratoriach i liniach produkcyjnych takich firm jak LG CHEM, PCC Rokita, BASF, 3M, PPG, WABCO, Pentair, Nestle i Oleofarm oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych, na przykład  w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii we Wrocławiu.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich