• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Chemiczny

Sustainable Biomass And Bioproducts Engineering

Limit miejsc

 • 10

  rekrutacja letnia

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 4

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria chemiczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Program studiów magisterskich realizowany jest na trzech uczelniach w Europie i ma profil inżynierski. Koncentruje się na umiejętnościach analitycznych, a także praktycznej wiedzy chemicznej z zakresu bioprocesów, przetwarzania biomasy, zrównoważonego zagospodarowania produktów odpadowych i wytwarzania funkcjonalnych biopolimerów. Zawiera również szereg zaawansowanych aspektów technologicznych niezbędnych do opracowania innowacyjnych rozwiązań w bio-przemyśle. Uczelnie partnerskie dobrano tak, aby połączyć klasyczne kierunki inżynierii chemicznej, biotechnologii i inżynierii materiałowej oraz dostosować je do aktualnych potrzeb przemysłowych oraz oczekiwań społecznych w zakresie zielonych technologii.

Zespół dydaktyczny z Politechniki Wrocławskiej specjalizuje się w produkcji bioproduktów, w tym biopaliw, bioenergii, biochemikaliów, biotworzyw. Uniwersytet Castilla la Mancha (Hiszpania) specjalizuje się w inżynierii bioproduktów, w szczególności w projektowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu technologii procesowych. Uniwersytet Technologiczny Lappeenranta-Lahti (Finlandia) oferuje wiedzę ekspercką w zakresie wytwarzania i stosowania biomateriałów i biokompozytów papierniczych oraz budowlanych, a także rozwiązań służących zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów odnawialnych. Wprowadzanie do programów studiów powyższych zagadnień jest zgodne z aktualnie obserwowanym trendem badań nad rozwijaniem czystych, bezodpadowych technologii oraz zrównoważonego podejścia do przetwarzania surowców pierwotnych i wtórnych.

Więcej informacji

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich