• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Mechaniczny

Mechatronika

Limit miejsc

 • 45

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria mechaniczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studia magisterskie na kierunku Mechatronika to zaawansowany program dla tych, którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w dziedzinie interdyscyplinarności. Poznasz zaawansowane technologie laserowe, systemy wizyjne i sterowania, robotykę, sztuczną inteligencję i inżynierię systemów. Będziesz przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych projektach badawczo-rozwojowych, zarządzania projektami mechatronicznymi oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą rozwijać kariery jako liderzy technologii i innowacji.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • projektować roboty i manipulatory
 • programować i obsługiwać maszyny robocze i pojazdy
 • badać symulacyjne i eksperymentalnie układy mechatroniczne

Perspektywy zatrudnienia:

 • Inżynier projektant, serwisant maszyn i pojazdów
 • Projektant, serwisant aparatury i urządzeń (AGD, medycyna, sport, rozrywka, etc.)
 • Konsultant ds. innowacji technologicznych
 • Menedżer mechatronicznych projektów badawczo-rozwojowych

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich