• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Lotnictwo i kosmonautyka

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria mechaniczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Technika lotnicza i kosmonautyczna zaliczana jest do najbardziej awangardowych dziedzin inżynierii. Podczas konstruowania statków latających wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia z wielu obszarów. W tym kontekście studiowanie na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka to zdobywanie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie. Ukończenie studiów na tym kierunku stanowi przepustkę do rozpoczęcia kariery zawodowej w wielu sektorach gospodarki wykorzystujących najnowocześniejsze rozwiązania inżynieryjne.

Program studiów skupia się na dwóch kluczowych zagadnieniach: Inżynierii Kosmicznej oraz Bezzałogowych Statkach Powietrznych. W ramach Inżynierii Kosmicznej studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania, analizy i utrzymania systemów kosmicznych, w tym rakiet i satelitów. Bezzałogowe Statki Powietrzne to obszar skoncentrowany na projektowaniu, sterowaniu i utrzymaniu bezzałogowych statków powietrznych.

Studia oferują zaawansowane podejście do nauki, pozwalając studentom rozwijać specjalistyczne umiejętności w dziedzinie, która odgrywa kluczową rolę w dzisiejszych i przyszłych technologiach lotniczych i kosmicznych.

Więcej informacji o kierunku znajduje się na stronie wydziału.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w obszarze BSL
 • Dobrać, implementować i stosować metody matematyczne przy rozwiązywaniu zadań naukowych
  i inżynierskich w obszarze BSL
 • Formułować i rozwiązywać problemy modelowania matematycznego, inżynierii sterowania i estymacji stanu
 • Wykorzystać narzędzia komputerowe do zadań projektowych, analizy, symulacji oraz innych złożonych zagadnień inżynierskich w kontekście BSL
 • Opracować projekt koncepcyjny w obszarze BSL, przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną tego projektu, sporządzić specyfikację projektową
 • Prowadzić badania w działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw oraz instytutach naukowo-badawczych w zakresie inżynierii lotniczej i kosmicznej oraz zarządzać pracowniami projektowymi
 • Kierować zespołami ludzkimi w systemach produkcyjnych, eksploatacyjnych i jednostkach badawczych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • krajowy i zagraniczny przemysł lotniczy (w zakresie konstrukcji i eksploatacji statków powietrznych i kosmicznych oraz jednostek napędowych)
 • instytucje naukowo-badawcze zajmujące się rozwojem nowych technologii w dziedzinie lotnictwa (instytuty lotnicze i kosmonautyczne)
 • lotnicze systemy transportowe (obsługiwanie, zarządzanie, organizacja działalności)
 • zakłady produkcyjno–remontowe (projektowanie, opracowanie procesów technologicznych, nadzór produkcji, odbiór techniczny)
 • praca na stanowiskach inżynierskich w innych gałęziach przemysłu w zakresie nowoczesnych technologii i napędów stosowanych w lotnictwie i kosmonautyce, biura konstrukcyjno–projektowe

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich