• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział Chemiczny

Inżynieria materiałowa

Limit miejsc

 • 60

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 7 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria materiałowa
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Inżynieria materiałowa to nowoczesna, interdyscyplinarna dziedzina nauki, która proponuje studia w zakresie nowoczesnych metod wytwarzania materiałów najnowszej generacji, charakteryzacją ich struktury, właściwości oraz zastosowaniem praktycznym w elektronice, fotonice, przemyśle polimerowym, metalurgii, czy też biotechnologii. Studenci zapoznają się z metodami wytwarzania, modyfikowania i badania nanomateriałów, biomateriałów, polimerów, substancji hybrydowych, nanokompozytów, metali i stopów oraz powłok kompozytowych. Absolwenci potrafią charakteryzować nowoczesne materiały z wykorzystaniem najnowszych technik analitycznych na przykład spektroskopii, mikroskopii, technik laserowych najnowszej generacji i analizy termicznej.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

 • działy rozwojowo-badawcze R&D dużych firm typu chemicznych i farmaceutycznych
 • projekty badawcze
 • przemysł związany z wytwarzaniem i charakteryzacją nowych materiałów
 • centra badawcze
 • firmy zaawansowane technologicznie
 • kontrola jakości materiałów i zaawansowanych procesów
 • nowoczesne przedsiębiorstwa związane z chemią, elektroniką, fotoniką i pokrewnymi nowoczesnymi technologiami

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich