• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Informatyczne systemy automatyki

Limit miejsc

 • 120

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Na kierunku kształceni są informatycy, którzy – oprócz wiedzy podstawowej – specjalizują się w zakresie użytkowania, projektowania i programowania cyfrowych systemów automatyki, sieci i telematyki przemysłowej, systemów optymalizacji i sterowania, z wykorzystaniem sterowników mikroprocesorowych, sieci neuronowych (w tym sieci głębokich) oraz metod przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Specjalności pokrywają szeroki zakres technologii informacyjnych i ich zastosowań w automatyce, od systemów pozyskiwania informacji, przetwarzania jej w decyzje aż po przechowywanie informacji w specjalizowanych bazach danych i obrazów. Zastosowania tej wiedzy obejmują: informatyzację, automatyzację i cyberbezpieczeństwo procesów technologicznych oraz monitorowania jakości produkcji, projektowanie warstwy inteligentnej budynków, modelowanie i optymalizacje złożonych systemów produkcyjnych, transportowych oraz wymianę informacji przez sieci.

Więcej informacji

Perspektywy zawodowe:

 • programista C, C++, C#, Java, Python, tester, lider zespołów programistycznych,
 • specjalista w zakresie projektowania i uczenia sieci neuronowych, klasyfikatorów oraz
  systemów wizyjnych,
 • specjalista sterowania procesami technologicznymi,
 • specjalista optymalizacji procesów Przemysłu 4.0,
 • programista sterowników PLC i systemów DCS,
 • szef lub członek zespołu planowania i monitorowania jakości produkcji.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich