• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Energetyka w j. angielskim

Limit miejsc

 • 40

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 2000€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Kształcenie przygotowuje do projektowania, optymalizacji i wdrażania nowych technologii energetycznych i nowoczesnych metod badania procesów oraz eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w energetyce i pokrewnych gałęziach przemysłu. Studenci sporządzają specyfikacje projektowe, są autorami projektów maszyn, urządzeń i systemów energetycznych w zakresie wybranej specjalności. Wykorzystują bilanse energetyczne złożonych systemów energetycznych oraz symulują ich pracę z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania komputerowego. Absolwenci są poszukiwanymi specjalistami w energetyce i przemyśle.

Więcej informacji o kierunku znajduje się na stronie wydziału

 

Więcej informacji

Absolwent jest przygotowany do:

 • twórczego wykorzystania metod i technologii informatycznych wspomagających
  projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn i urządzeń energetycznych
 • kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania
  procesami technologicznymi
 • prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych
 • zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji urządzeń energetycznych i
  procesów technologicznych
 • prowadzenia działalności gospodarczej

Perspektywy zatrudnienia:

 • elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie
 • zakłady przemysłu energetycznego, elektroenergetycznego, chemicznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, hutniczego
 • przedsiębiorstwa przesyłające i rozdzielające energię elektryczną, ciepło lub inne nośniki energii
 • firmy produkcyjne i remontowe branży energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji
 • firmy projektujące maszyny i urządzenia energetyczne, systemy grzewcze, chłodnicze lub klimatyzacyjne

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich