• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Chemiczny

Biosciences

Limit miejsc

 • 10
  /

  rekrutacja letnia

 • 15
  /

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (zimowa)
 • 4 semestry (letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • nauki chemiczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Kierunek Biosciences oferuje kontakt z nowoczesnymi zagadnieniami eksperymentalnymi i obliczeniowymi w dziedzinach bioinformatyki i chemii medycznej. Program nauczania obejmuje zaawansowane zajęcia z chemii, fizyki, informatyki stosowanej i bioinformatyki, dzięki czemu studenci mogą pogłębić wiedzę na temat świata (nano)chemii zorientowanej na biologię. Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi badaniami prowadzonymi na Wydziale Chemicznym. Program nauczania ma na celu zapewnienie studentom szerokiego i wszechstronnego wykształcenia, które umożliwi im kontynuowanie kariery zawodowej w środowisku akademickim oraz w branży farmaceutycznej lub IT.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

Połączenie umiejętności obliczeniowych i podstawowej wiedzy z zakresu biotechnologii ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w sektorach badawczo-rozwojowych, wytwarzania oprogramowania lub baz danych w sektorze IT, rozwijania nowoczesnych usług diagnostyki bioinformatycznej w laboratoriach medycznych czy wspierania racjonalnego projektowania leków w przemyśle farmaceutycznym metodami modelowania molekularnego. Nasi absolwenci zazwyczaj kontynuują kształcenie na poziomie III (doktoranckim) w renomowanych instytucjach akademickich lub są zatrudnieni w firmach krajowych i międzynarodowych.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich