• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział Inżynierii Środowiska

Bioeconomy

 • Kierunek prowadzony z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

Limit miejsc

 • stacjonarne

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 7 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 6000zł/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • nauki o zarządzaniu i jakości
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Kierunek Bioeconomy jest to anglojęzyczny kierunek studiów realizowany wspólnie przez Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Rekrutacja na ten kierunek jest prowadzona przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Biogospodarka to nowy model dla przemysłu i gospodarki. Polega na zrównoważonym wykorzystaniu odnawialnych zasobów biologicznych do produkcji żywności, energii i towarów przemysłowych. Wykorzystuje także niewykorzystany potencjał zmagazynowany w milionach ton odpadów biologicznych i materiałów resztkowych.

Biogospodarka ma wnieść główny wkład w europejski wzrost gospodarczy i nowe wynalazki z wpływem na wszystkie sektory. Postęp technologiczny ma na celu zastąpienie skończonych zasobów i konwencjonalne procesy przemysłowe, obejmujące procesy i komponenty pochodzenia biologicznego. W dłuższej perspektywie biogospodarka będzie głównym czynnikiem przyczyniającym się do łagodzenia zmiany klimatu i przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczeństwa powstał zupełnie nowy kierunek studiów BIOECONOMY. Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz nie tylko fundamentalną wiedzę z zakresu biogospodarki która kształtuje nowy rynek pracy, ale także nabędziesz praktycznych umiejętności jej zastosowania. Nasi wykwalifikowani wykładowcy przekażą Ci wiedzę ze wszystkich niezbędnych zagadnieniach związanych z BIOECONOMY. Swoje praktyczne umiejętności będziesz miał okazję wypracować podczas praktyk zawodowych po 6 semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni w zakładach produkcyjnych, instytucjach i laboratoriach związanych z bioprzemysłem. Dodatkowo przewidziano projekty semestralne, których tematyka wynika bezpośrednio z potrzeb przemysłu. Obecne trendy związane ze stosowaniem zrównoważonych rozwiązań w biznesie wymagają nowej zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr dla tego rynku.

Wybierz kierunek BIOECONOMY, zdobądź specjalistyczną wiedzę i przekonaj się, że ten wybór otworzy dla Ciebie nowe ścieżki kariery!

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

 • sektor bioprzemysłu,
 • biorafinerie,
 • przedsiębiorstwa związane z szeroko pojętą zrównoważoną gospodarką,
 • laboratoria analityczne, badawcze i diagnostyczne,
 • centra badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się biogospodarką,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
 • tworzenie i prowadzenie firm, start-upów.

Praktyki i staże oraz miejsca pracy absolwentów

 • Arcadis
 • Bioagra SA
 • Bioeton Deutschland GmbH
 • Biotechnika
 • BASF Polska sp. z o.o.
 • Cargill Poland sp. z o.o.
 • C2C sp. z o.o.
 • IFS sp. z o.o.
 • NOVAGO sp. z o.o.
 • Selena SA
 • Selma sp. z o.o. sp. komandytowa
 • Grupa Azoty
 • Grupa Kapitałowa Orlen

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich