• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Elektryczny

Automatyka przemysłowa

Limit miejsc

 • 50

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku automatyka przemysłowa dają możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie szeroko pojmowanej automatyki przemysłowej i energetycznej. Studenci kształcą się w zakresie wykorzystania cyfrowych systemów sterowania oraz metod sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, logika rozmyta, algorytmy genetyczne), tworzenia oprogramowania sterującego dla procesów produkcyjnych i decyzyjnych, jak również projektowania układów wykorzystujących systemy wizyjne i funkcje sterowania ruchem. W ramach specjalności związanej z automatyką elektroenergetyczną student nabywa dodatkowe umiejętności związane z projektowaniem i użytkowaniem układów automatyki elektroenergetycznej, eksploatacji obiektów związanych z systemami wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Projektować i wdrażać systemy sterowania maszynami i procesami produkcyjnymi z
  wykorzystaniem widzenia maszynowego i funkcji motion control,
 • Wykorzystywać sztuczną inteligencję w zakresie sterowania, estymacji zmiennych stanu oraz
  diagnostyki obiektów przemysłowych,
 • Wykorzystywać inteligentne, analogowe i cyfrowe przetworniki pomiarowe wielkości
  elektrycznych i nieelektrycznych, stosowane w standaryzowanych systemach pomiarowych,
 • Dobierać i stosować roboty przemysłowe w wybranych procesach przemysłowych,
 • Projektować, opracowywać i wdrażać systemy komputerowe do sterowania systemami
  elektroenergetycznymi.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich