TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Informatyki i Zarządzania

Zarządzanie

OPIS KIERUNKU

Studia II stopnia poszerzają wiedzę z makroekonomii, problemów społeczno-gospodarczych samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Uczą zarządzania strategicznego, kontrolingu czy prognozowania ekonometrycznego. Studenci poznają zintegrowane analizy marketingowe i zasady projektowania przedsięwzięć z tym związanych, uczą się kierować pracą zespołu, dobierać i motywować jego członków. Doskonalą też umiejętność korzystania z możliwości dawanych przez informatykę, choćby w zintegrowanych systemach zarządzania. By umożliwić poszerzenie wiedzy z najbardziej interesujących dla studenta tematów, Instytut Organizacji i Zarządzania przygotował kilka propozycji profili kształcenia.

SPECJALNOŚCI

 • Przedsiębiorczość, innowacje i projekty
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie procesami przedsiębiorstwa

Absolwent potrafi:

 • Projektować organizację przedsiębiorstwa w ujęciu procesowym
 • Rozwiązywać problemy zarządcze i merytoryczne
 • Definiować i opisywać problemy zarządzania w języku finansowym, modelować je i rozwiązywać stosując odpowiednie narzędzia i techniki
 • Identyfikować i prowadzić procesy wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych na poziomie operacyjnym.

Kryteria rekrutacji:

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

 • D - ocena na dyplomie,
 • OD - wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów zgodnie z tabelą.
Kandydat ukończył studia I stopnia w roku akademickim 2014/2015 lub później Punkty OD
Na kierunku Zarządzanie 20
na kierunkach: Ekonomia, Finanse i bankowość, Finanse i rachunkowość, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Informatyka i ekonometria  10
Kandydat ukończył studia I stopnia przed rokiem akademickim 2014/2015 Punkty OD
Na kierunkach: Zarządzanie lub Zarządzanie i Marketing 20
Na kierunkach: Ekonomia, Finanse i Bankowość, Finanse i Rachunkowość, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Informatyka i Ekonometria 10

Dodatkowe warunki przyjęć:

 • wymagany tytuł zawodowy: licencjat, magister
 • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: brak ograniczeń

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.