TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Niestacjonarny
Miasto
Wrocław
Koszt studiów
2430
Rekrutacja letnia
Wydział Mechaniczny

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

OPIS KIERUNKU

Przeznaczony dla osób potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami menedżerskimi. Kierunek ten powstał w 1998 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na fachowców, którzy równolegle z wiedzą inżynierską posiadaliby umiejętności z zakresu: zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp. Z profilu kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wynika sposób kształcenia, który obok przedmiotów podstawowych – ogólnych, jak: matematyka, informatyka, fizyka itp., przewiduje kształcenie kierunkowe i specjalistyczne, uwzględniające: podstawy zarządzania, mikro- i makroekonomię, statystykę inżynierską, podstawy logistyki, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne, zarządzanie przedsięwzięciem itp. Kwalifikacje absolwenta studiów tego kierunku obejmują wiedzę merytoryczną z zakresu odpowiedniej dziedziny inżynierskiej oraz podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej, a także umiejętności na poziomie studiów inżynierskich (np. projektowanie nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów) oraz z obszaru zarządzania (np. projektowanie systemów zarządzania, zarządzanie personelem, ocena osiąganych wyników wraz z kontrolą stanu technicznego i zarządzaniem kosztami, projektami, marketing, logistyka, zarządzanie kapitałem i inwestycjami rzeczowymi, organizacja i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych). Wymienione wyżej umiejętności i wiedza merytoryczna absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wskazują potencjalne miejsca zatrudnienia, tj.: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe, banki, instytucje leasingowe i ubezpieczeniowe, działy techniczno-marketingowe w urzędach państwowych itp.

SPECJALNOŚCI

 • Logistyka stosowana
 • Organizacja produkcji
 • Zarządzanie jakością

Deklaracja wyboru specjalności

Absolwent potrafi:

 • Wykorzystywać wiedzę na temat budowy, struktury, typów i metod zarządzania systemami produkcyjnymi; potrafi wykorzystywać metody, narzędzia i techniki zarządzania produkcją do projektowania, organizacji i optymalizacji systemów produkcyjnych
 • Interpretować, prezentować i dokumentować wyniki eksperymentów, analiz i obserwacji procesów produkcyjnych oraz prezentować i dokumentować wyniki zadania o charakterze projektowym
 • Opracować koncepcję systemu informacyjnego dostosowanego do specyfiki i celów wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem wybranej metodyki projektowania systemów
 • Posłużyć się właściwie dobranymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi do analizy i oceny funkcjonowania łańcuchów dostaw

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

 • D - ocena na dyplomie,
 • OD - 5 x WG + RK*.

WG – współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który następuje rekrutacja. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie Tabela 1. Maksymalna liczba punktów WG wynosi 1.

RK* - wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów RK wynosi 20.

Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25.

Wydział nie przyjmuje kandydatów z zerowym wskaźnikiem oceny dorobku OD.

Rozmowy kwalifikacyjne:

Termin: 18 września 2017

Miejsce: budynek B4, sala 2.37

Godzina: 10:00 - 12:00

Dodatkowe warunki przyjęć:

 • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
 • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: Automatyka i Robotyka, Energetyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Systemów, Logistyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Towaroznawstwo, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.