TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Mechaniczny

Transport

OPIS KIERUNKU

Studia przygotowują inżynierów do pracy w zakresie eksploatowania, wdrażania, analizy i optymalizacji zintegrowanych systemów transportowych. Kierunek ten powstał w roku akademickim 2002/03. Zapotrzebowanie na jego potencjalnych absolwentów pojawiło się wraz z transformacją gospodarki. Obok przedmiotów ogólnych, takich jak: matematyka, chemia, fizyka, podstawy metrologii czy informatyki, student zdobywa wiedzę z przedmiotów kierunkowych (np. logistyka, ekonomika transportu, teoria ruchu pojazdów, środki transportu, prawo przewozowe, ubezpieczenia transportowe). Specjalistyczne kształcenie obejmuje: planowanie i prognozowanie rozwoju systemów transportowych oraz zapotrzebowania na usługi transportowe, dobór technologii i technicznych środków transportowych, planowanie infrastruktury i sieci transportowych oraz organizowania potoków ruchu, automatyzację i robotyzację systemów transportowych, sterowanie ruchem i potokami przepływu osób i materiałów, badania i ocenę oddziaływania systemów i środków transportu na środowisko, badania i ocenę przydatności użytkowej środków transportu, kształtowanie eksploatacyjnych strategii środków transportowych w zakresie utrzymywania ich w gotowości eksploatacyjnej, komputerowe wspomaganie wszystkich ww. obszarów.

Absolwent potrafi:

 • Dokonać krytycznej analizy środków i systemów transportowych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne
 • Zaplanować funkcjonowanie przedsiębiorstwa przewozowego, zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi, handlowymi, prawnymi i społecznymi
 • Zaprojektować proces eksploatacji środków transportu i prostych systemów transportowych w zakresie użytkowania, utrzymania w stanie zdatności i diagnostyki
 • Określić wymagania dla systemu informatycznego wspomagającego eksploatację określonego środka transportowego lub systemu transportowego.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.