TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Elektroniki

Telekomunikacja

OPIS KIERUNKU

Na kierunku Telekomunikacja kształceni są specjaliści z zakresu telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych i mobilnych oraz multimediów w telekomunikacji. Obecnie sieci telekomunikacyjne stanowią połączenie zaawansowanych rozwiązań służących do przesyłania informacji na odległość z aplikacjami umożliwiającymi realizację tzw. usług multimedialnych. Dlatego też często sieci te nazywa się teleinformatycznymi. Studenci nabywają wiedzę dotyczącą podstaw telekomunikacji i miernictwa telekomunikacyjnego, technik kodowania i modulacji oraz analizy i przetwarzania sygnałów oraz implementacji tych technik w układach mikroprocesorowych. Poznają tajniki propagacji fal elektromagnetycznych oraz zasady projektowania anten, zapoznają się z najnowszymi metodami tworzenia i przekazu multimedialnych treści wizyjnych i dźwiękowych, strukturą i zasadami działania przewodowych i bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik internetowych oraz metodami zarządzania, eksploatacji i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z użytkowaniem i bezpieczeństwem sieci telekomunikacyjnych. Absolwenci kierunku Telekomunikacja są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz technik przetwarzania sygnałów obrazu i dźwięku. Posiadają zarówno umiejętności podejmowania samodzielnych przedsięwzięć inżynierskich, uczestniczenia w pracy zespołowej, jak i kierowania zespołami ludzkimi. Są przygotowani do pracy w instytucjach związanych z szeroko pojętą telekomunikacją oraz z teleinformatyką, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach badawczych. Mogą znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących sprzęt telekomunikacyjny i informatyczny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, przy eksploatacji i serwisie sprzętu telekomunikacyjnego i informatycznego.

SPECJALNOŚCI

 • Multimedia w telekomunikacji
 • Sieci teleinformatyczne

Absolwent potrafi:

 • Diagnozować, zarządzać i utrzymywać sieci telekomunikacyjne
 • Analizować i przetwarzać sygnały
 • Projektować sieci telekomunikacyjne przewodowe i bezprzewodowe
 • Projektować i utrzymywać urządzenia i systemy do przesyłu sygnałów audio i wideo

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.