TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Inżynierii Środowiska

Technologie Ochrony Środowiska

OPIS KIERUNKU

Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami:

 • technologii w inżynierii i ochronie środowiska,
 • biotechnologii środowiska i mikrobiologii technicznej – oczyszczanie wód, ścieków, odpadów, gleby, gazów odlotowych i powietrza,
 • funkcjonowania człowieka zarówno na stanowisku pracy jak i w obszarach projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych stanowiących potencjalne zagrożenia dla ludzi i środowiska,
 • polityki prawnej i ekologicznej ochrony atmosfery, wód i gleby,
 • oceny zagrożeń środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i oceny ryzyka środowiskowego oraz w zakresie finansowych i prawnych aspektów zarządzania środowiskiem.

Student zdobywa również wiedzę m.in. z zakresu zarządzania środowiskiem, pomiarów stanu jego jakości i numerycznych symulacji komputerowych.

SPECJALNOŚCI

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Zarządzanie Ochroną Środowiska

Absolwent potrafi:

 • zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i sposób ich rozprzestrzeniania się w środowisku,
 • zinterpretować zmiany w środowisku przyrodniczym,
 • zaprojektować system oczyszczania powietrza, wody i ścieków, gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zanieczyszczonych,
 • opracować rozwiązania projektowe w zakresie technologii oczyszczania gazów, wód i ścieków, gospodarki odpadami, rekultywacji gleb oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z obiektami im towarzyszącymi,
 • dobrać technologię oczyszczania opartą o metody biologiczne i prognozować skutki jej wdrażania,
 • dokonywać oceny stopnia zagrożenia ekosystemu oraz wskazać metody jego ochrony.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F* + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F* - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki, chemii lub biologii,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki, chemii lub biologii,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.