TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Chemiczny

Technologia Chemiczna

OPIS KIERUNKU

To ogół metod służących do wytwarzania użytecznych związków chemicznych na skalę przemysłową za pomocą procesów chemicznych. Technologia chemiczna obejmuje wyodrębnianie z surowców pożądanych składników i dalsze ich przetwarzanie. Technologia chemiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: nawozów sztucznych, tworzyw polimerowych, kosmetyków, barwników, detergentów, przetwarza surowce kopalne oraz surowce wtórne – odnawialne. Ważnym aspektem prowadzonych badań jest opracowanie podstaw fizykochemicznych i technologicznych metod produkcji.

SPECJALNOŚCI

 • Procesy i produkty chemiczne
 • Zarządzanie procesami technologicznymi i jakością produkcji

Deklaracja wyboru specjalności

Absolwent potrafi:

 • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i nauk pokrewnych, a także je opisywać i wyjaśniać
 • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w chemii i technologii chemicznej (w tym modelowanie struktur i procesów, korzystanie z chemicznych baz danych itp.)
 • Opracowywać nowe technologie i projektować ciągi technologiczne

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

 • D - ocena na dyplomie,
 • OD - wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje:
  • wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery.

Dodatkowe warunki przyjęć:

 • wymagany tytuł zawodowy: licencjat, magister
 • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: brak ograniczeń

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.