TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Niestacjonarny
Miasto
Wrocław
Koszt studiów
2660
Rekrutacja letnia
Wydział Mechaniczny

Mechanika i Budowa Maszyn

OPIS KIERUNKU

Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i konstruowania oraz eksploatacji maszyn. Jest podstawowym kierunkiem kształcenia, funkcjonującym na Wydziale Mechanicznym. Bloki przedmiotowe podstawowe, takie jak matematyka, fizyka, informatyka, języki obce, kształtują ogólną wiedzę studenta na tym kierunku. Specyfikę kierunkową student uzyskuje poprzez pozyskanie wiedzy w zakresie mechaniki, wytrzymałości, materiałoznawstwa, termodynamiki, teorii mechanizmów i maszyn, podstaw konstrukcji maszyn, komputerowych technik wspomagania prac inżynierskich, technik wytwórczych itp. Specjalności na tym kierunku profilują wykształcenie absolwenta, który nabywa szczegółową wiedzę, np. z: maszyn hydraulicznych, pojazdów lądowych, eksploatacji i diagnostyki maszyn i urządzeń, organizacji procesów produkcyjnych. Kierunek ten daje solidne podstawy do podjęcia pracy w każdym sektorze przemysłu i usług, dlatego absolwentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn można spotkać w zakładach przemysłu: maszynowego i motoryzacyjnego, urządzeń gospodarstwa domowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, w bazach transportowych, w przemyśle hutniczym i stoczniowym, w biurach projektowych, działach technicznych placówek służby zdrowia itp.

SPECJALNOŚCI

 • Inżynieria materiałów konstrukcyjnych
 • Konstrukcja i eksploatacja maszyn
 • Procesy, maszyny i systemy produkcyjne

Deklaracja wyboru specjalności

Absolwent potrafi:

 • Przeprowadzić dobór materiału lub opracować założenia projektowe na podstawie baz danych i założeń dotyczących wymagań eksploatacyjnych elementów lub zespołów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń
 • Stosować współczesne strategie i techniki w projektowaniu elementów i zespołów maszyn, w tym wykonać obliczenia statyki i dynamiki w zakresie liniowym i nieliniowym za pomocą narzędzi CAD
 • Dobrać elementy układów sterowania maszyn i odpowiednio je zaprogramować
 • Diagnozować stan techniczny elementów i zespołów układów maszyn; potrafi ocenić ich charakterystyki eksploatacyjne i diagnozować przyczynę ewentualnego uszkodzenia

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

 • D - ocena na dyplomie,
 • OD - 5 x WG + RK*.

WG – współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który następuje rekrutacja. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie Tabela 1. Maksymalna liczba punktów WG wynosi 1.

RK* - wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów RK wynosi 20.

Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25.

Wydział nie przyjmuje kandydatów z zerowym wskaźnikiem oceny dorobku OD.

Rozmowy kwalifikacyjne:

Termin: 24 lipca 2017

Miejsce: budynek B4, sala 2.37

Godzina: 9:00 - 11:45

Dodatkowe warunki przyjęć:

 • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
 • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: Automatyka i Robotyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Energetyka, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Technika Rolnicza i Leśna, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.