TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Matematyki

Matematyka

OPIS KIERUNKU

Program nauczania na kierunku Matematyka, oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych i informatycznych, proponuje dużą liczbę przedmiotów specjalistycznych z szerokim wykorzystaniem pracowni komputerowych. Studenci mają swobodę wyboru tych przedmiotów, co pozwala na realizację celów, również bezpośrednio związanych z przyszłą pracą zawodową. Proponujemy szeroką gamę przedmiotów humanistycznych i menedżerskich (m.in. ekonomia, rynek kapitałowo-pieniężny, finanse, bankowość, ubezpieczenia, biznes i zarządzanie). Studia indywidualne w pracowniach komputerowych oraz nauka języków obcych, jak również możliwość uczęszczania na wykłady w języku angielskim sprawiają, że absolwenci kierunku Matematyka znajdują pracę nie tylko w placówkach naukowych i na wyższych uczelniach, ale przede wszystkim w firmach informatycznych, ubezpieczeniowych i finansowych. Studentów i absolwentów tego kierunku wyróżnia gruntowne przygotowanie informatyczne na bazie głębokiej podbudowy matematycznej.

SPECJALNOŚCI

  • Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
  • Matematyka Teoretyczna
  • Statystyka Matematyczna

Absolwent potrafi:

  • Konstruować rozumowania matematyczne, testować prawdziwość hipotez matematycznych; budować modele matematyczne niezbędne w zastosowaniach matematyki
  • Sprowadzać praktyczne problemy do postaci modeli matematycznych wykorzystujących metody analityczne, numeryczne i stochastyczne
  • Posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych
  • Posiadać będzie zaawansowaną wiedzę w jednym z trzech wybranych obszarów nauk matematycznych: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna lub statystyka matematyczna

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10,

gdzie:

  • D - ocena na dyplomie

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, licencjat, magister, magister inżynier
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: Automatyka i Robotyka, Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Inżynieria Elektroniczna i Komputerowa, Inżynieria Kwantowa, Inżynieria Systemów, Matematyka, Matematyka i Ekonomia, Matematyka Komputerowa, Matematyka Stosowana, Mechatronika.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.