TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Informatyki i Zarządzania

Inżynieria Systemów

OPIS KIERUNKU

Jest nowością na polskim rynku edukacyjnym. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej – wzorem uczelni zagranicznych, które od lat mają w swej ofercie Systems Engineering, postanowił wypełnić zgłaszaną przez pracodawców lukę na rynku pracy. Potrzeba tam dziś szczególnie inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, którzy potrafi ą zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół. Studia I stopnia przez 3 semestry wypełnione są wiedzą teoretyczną, dużą wagę przywiązuje się do matematyki i fizyki. Studia I stopnia pozwalają na zdobycie wiedzy o sposobach tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki i zarządzania nimi, przy respektowaniu narzuconych przez klienta założeń finansowych. Studenci uczą się posługiwania się narzędziami informatyki, w tym pisania prostych programów, projektowania baz danych i aktywnego korzystania z zasobów Internetu. Program studiów obejmuje elementy mikroekonomii, tajniki zarządzania finansami przedsiębiorstwa czy wybrane zagadnienia gospodarki rynkowej. Poznają podstawy prawa – zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego, obrotu gospodarczego, ochrony konkurencji i konsumenta czy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Absolwent potrafi:

 • Projektować, uruchamiać i eksploatować złożone procesy wytwarzania i procesy usługowe.
 • Posługiwać się narzędziami informatyki w zakresie programowania, baz danych i korzystania z zasobów Internetu.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F* + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F* = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F* - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki lub informatyki,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki lub informatyki,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.