TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
angielski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Chemiczny

Inżynieria Chemiczna i Procesowa w języku angielskim

OPIS KIERUNKU

Inżynieria chemiczna zajmuje się projektowaniem procesów i ciągów technologicznych oraz ich sterowaniem. Jest nauką o procesach otrzymywania oraz wydzielania i oczyszczania produktów, występujących nie tylko w przemyśle chemicznym, ale we wszystkich przemysłach przetwórczych. Obecnie inżynieria procesowa wkracza w dziedzinę ochrony środowiska, w części dotyczącej teorii procesów, a także projektowania i wyboru aparatury stosowanej w ochronie wód, powietrza i gleby.

SPECJALNOŚCI

  • Inżynieria Procesów Chemicznych
  • Projektowanie Procesów Chemicznych

Deklaracja wyboru specjalności

Absolwent potrafi:

  • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i nauk pokrewnych, opisywać je i wyjaśniać.
  • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowanie komputerowym stosowanym w inżynierii chemicznej (m.in. modelowanie struktur i procesów biochemicznych, chemiczne bazy danych).
  • Zaprojektować uzyskanie produktu zgodnie z obowiązującymi normami.
  • Dobierać aparaturę chemiczną i optymalizować warunki procesu w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i ochronie środowiska, w oparciu o ekonomikę procesu.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

  • D - ocena na dyplomie,
  • OD - wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia ważona wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery.

Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi typu B2.

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy:  licencjat, magister
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: brak ograniczeń

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.