TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Inżynieria Biomedyczna

OPIS KIERUNKU

Stanowi interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy, łączącą zagadnienia nauk technicznych, medycznych i przyrodniczych. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization) jest to jedna z głównych dziedzin (obok np. inżynierii genetycznej), decydujących o postępie współczesnej medycyny. Pojęcia takie, jak: biokataliza, biosensory, biomateriały, biomechanika, bioakustyka, biooptyka medyczna, inżynieria biomolekularna, bioseparacja, biotransport, komputerowe obrazowanie struktur biologicznych, nośniki leków, sieci neuronowe, telemedycyna czy inżynieria tkankowa i nanobiotechnologia wchodzą w zakres szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej. Zapotrzebowanie na świecie na specjalistów z zakresu inżynierii biomedycznej jest duże i wykazuje tendencję wzrostową. W ubiegłej dekadzie Departament Pracy USA prognozował ponad 30-procentowy wzrost zatrudnienia w tej dziedzinie. Dynamiczny rozwój tej dyscypliny nauki daje realne szanse utrzymania tego trendu przez kolejną, najbliższą dekadę. W ramach programu kształcenia absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna uzyska pogłębioną wiedzę obejmującą m.in. następujące zagadnienia: obsługa, konstrukcja i projektowanie sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, biomechanika, projektowanie implantów i rozwiązań protetycznych, projektowanie nośników leków, zastosowanie metod akustycznych i optycznych w medycynie, lasery, światłowody, diagnostyka medyczna, w tym najnowocześniejsze metody spektroskopowe, endoskopowe oraz konstrukcja aparatury biomedycznej, systemy przetwarzania danych, informatyka medyczna i telemedycyna, biosensory i biopomiary, komputerowe wspomaganie praktyki klinicznej oraz projektowanie eksperymentów. Wszechstronność i interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia, wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie inżynierii biomedycznej, pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku wytwórców i użytkowników sprzętu medycznego w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera medycznego (klinicznego), a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii. Absolwenci posiadają przygotowanie informatyczne (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i specjalistyczne elektroniczne (akwizycja i przetwarzanie sygnałów biologicznych, telemedycyna, elektronika medyczna, sztuczne narządy), niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera medycznego. Wykształcenie w tym zakresie pozwoli na pracę w zespołach tworzących aparaturę medyczną, ale też w jednostkach służby zdrowia eksploatujących nowoczesne urządzenia. Wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów biologicznych pozwoli na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami. Przydatna będzie też zdobyta wiedza z propedeutyki medycyny. Uzyskane wykształcenie pozwoli też absolwentom na dokonywanie bardzo ważnej obecnie integracji złożonej aparatury medycznej z systemami przetwarzania i transmisji danych (telemedycyna, zintegrowane systemy medyczne). Zestaw przedmiotów kierunkowych został tak dobrany, aby dawał również konieczne i wszechstronne wykształcenie z informatyki. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie także w firmach rozwijających oprogramowanie dla potrzeb medycznych, zarówno jako programiści, jak również kierownicy zespołów (projektów). Poszerzona wiedza w zakresie sieci komputerowych zapewni szersze kompetencje w dziedzinie projektowania, konfigurowania i administrowania systemami sieciowymi. Przygotowanie w dziedzinie technologii internetowych umożliwi zatrudnienie absolwentów przy wytwarzaniu aplikacji internetowych, zarówno tworzących interfejs do wspomnianych systemów, jak również mających charakter bardziej samodzielnych i związanych z szeroko rozumianą telemedycyną. Charakter wykształcenia umożliwia zatrudnienie zarówno w firmach informatycznych, specjalizujących się w produkcji lub sprzedaży aparatury medycznej, jak również w jednostkach służby zdrowia i jednostkach wdrażających lub wykorzystujących systemy informatyki medycznej oraz w jednostkach badawczych.

SPECJALNOŚCI

 • Biomechanika inżynierska
 • Elektronika medyczna
 • Informatyka medyczna
 • Optyka biomedyczna

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki, chemii lub biologii,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki, chemii lub biologii,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.