TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Mechaniczny

Inżynieria Biomedyczna

OPIS KIERUNKU

Inżynieria biomedyczna (IB) jest intensywnie rozwijającym się kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Istotą IB jest wykorzystanie wiedzy inżynierskiej opartej na prawach fizyki i metodach matematyki do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania i eksploatacji sztucznych narządów i implantów, urządzeń wspomagających lokomocję człowieka, egzoszkieletów,  robotów i manipulatorów medycznych, sprzętu technicznego stosowanego w szpitalach, sprzętu rehabilitacyjnego oraz komputerowych systemów planowania i wspomagania operacji medycznych. To miedzy innymi za sprawą IB lekarze mogą korzystać z zaawansowanych urządzeń i systemów technicznych umożliwiających skuteczne leczenie urazów i chorób, wobec których do niedawna człowiek był bezradny. Dzisiaj obecność robotów i manipulatorów medycznych na sali operacyjnej nie jest obrazkiem z filmu SF, a osoby niepełnosprawne mają do dyspozycji szereg urządzeń umożliwiających im w miarę samodzielne funkcjonowanie. Studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym są idealnym wyborem dla osób gotowych do podejmowania ambitnych wyzwań inżynierskich jakie stawia przed nami rozwój cywilizacji technologicznej. 

Absolwent potrafi:

 • Rozwiązywać złożone zadaia inżynierskie w zakresie projektowania sprzętu technicznego stosowanego w szeroko pojętej medycynie, np.: roboty i manipulatory wspomagające zabiegi i operacje chirurgiczne, systemy nawigacji operacji medycznych, implanty i instrumentarium chirurgiczne, stabilizatory zewnętrzne kończyn, protezy kończyn, sprzęt rehabilitacyjny,

 • Prowadzić obliczenia kinematyczne i dynamiczne układów mechanicznych oraz obliczenia wytrzymałościowe elementów tych układów,
 • Praktycznie korzystaą z wiedzy o szerokiej grupie różnorodnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy urządzeń i sprzętu medycznego, a także biomateriałach spełniających surowe wymagania współpracy z tkankami organizmu żywego,
 • Dobierać elementy układów napędowych (elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych) oraz układów sensorycznych i mikroprocesorowych sterujących ich pracą,
 • Współpracować w interdyscyplinarnych zespołach projektowo - badawczych.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.