TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Niestacjonarny
Miasto
Wrocław
Koszt studiów
3369
Rekrutacja letnia
Wydział Informatyki i Zarządzania

Informatyka

OPIS KIERUNKU

Studenci poznają technikę analogową i cyfrową, architekturę komputerów czy tajniki zarządzania projektami informatycznymi. Nie brakuje też zagadnień związanych z prawnymi i etycznymi aspektami informatyki. Studia uświadamiają różnorodność jej zastosowań w systemach technicznych, ekonomicznych czy biomedycznych. Uczą metod gromadzenia i przetwarzania danych, podstaw podejmowania decyzji – sterowania, metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Informatykę uzupełnia wiedza z fizyki i matematyki, poszerzona o podstawy zarządzania, finansów i komunikacji społecznej.

Posiadaną już wiedzę i umiejętności rozwijać i specjalizować można na studiach II stopnia, wybierając jedną z zaproponowanych specjalności.

SPECJALNOŚCI

  • Zastosowania Specjalistycznych Technologii Informatycznych (ZSTI)
  • Inżynieria Oprogramowania (IO)
  • Projektowanie Systemów Informatycznych (PSI)

Deklaracja wyboru specjalnośći

Absolwent potrafi:

  • Rozwiązywać złożone zadania informatyczne z wykorzystaniem najnowszych zaawansowanych technik informatycznych
  • Rozwiązywać zadania dotyczące tworzenia modeli, analizy oraz podejmowania decyzji dla różnych typów obiektów
  • Projektować i rozwijać systemy informatyczne w różnych obszarach zastosowań informatyki

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

  • D - ocena na dyplomie,
  • OD -  punkty za kierunek ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zgodnie z tabelą:
Ukończony kierunek studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich LICZBA PUNKTÓW
na kierunku: Informatyka 25
Kierunki: z obszaru nauk technicznych wymienion w grupie kierunków Informatyka na portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego: Analityka gospodarcza, Analiza danych – big data, Architektura informacji, Bioinformatyka, Bioinformatyka i biologia systemów, Computer aided engineering, Digital desing, Diennikarstwo i nowe media, E-administracja, E-biznes, Economics and IT applications, Edukacja techniczno – informatyczna, E-edytorstwo i techniki redakcyjne, Elektroniczne przetwarzanie informacji, Fotonika, Geoinformacja środowiskowa, Geoinformatyka, Grafika reklamowa i multimedia, Gry i grafika interaktywna, Indywidualne studia informatyczno – matematyczne, Informacja w e-społeczeństwie, Informatyka analityczna, Informatyka przemysłowa, Informatyka stosowana, Informatyka w biznesie, Informatyka w biznesie i administracji, Informatyka w języku angielskim, Informatyka w medycynie, Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, Intermedia, Inżynieria cyfryzacji, Inzynieria danych, Inżynieria kosmiczna, Inżynieria medyczna, Inżynieria obliczeniowa, Inżynieria systemów, Inżynieria techniczno – informatyczna, Inżynieria transportu i logistyki, Inżynieria wzornictwa przemysłowego, Inżynieria zarządzania, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Makrokierunek: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informtyka, Makrokierunek: bioinformatyka, Makrokierunek: elektronika, informatyka i telekomunikacja, Makrokierunek: informatyka ekonomiczna i pedagogika, Makrokierunek: informatyka i agroinżynieria, Makrokierunek: informatyka przemysłowa, Makrokierunek: informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach, Makrokierunek: inżynieria obliczeniowa, Marketing internetowy, Marketing z grafiką reklamową i multimediami, Matematyka komputerowa, Mikroelektronika w technice i medycynie, Nanobioinżynieria, Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, Techniczne zastosowanie internetu, Technologie cyfrowe w animacji kultury, Technologie informatyczne w logistyce, Technologie komputerowe, Testy kultury i animacja sieci, Teleinformatyka, Wirtotechnologia, Zastosowania fizyki w biologi i medycynie 10
na kierunkach: pozostałe 5

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: brak ograniczeń

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.