TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
angielski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Informatyki i Zarządzania

Informatyka w języku angielskim

OPIS KIERUNKU

Studenci poznają technikę analogową i cyfrową, architekturę komputerów czy tajniki zarządzania projektami informatycznymi. Nie brakuje też zagadnień związanych z prawnymi i etycznymi aspektami informatyki. Studia uświadamiają różnorodność jej zastosowań w systemach technicznych, ekonomicznych czy biomedycznych. Uczą metod gromadzenia i przetwarzania danych, podstaw podejmowania decyzji – sterowania, metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Informatykę uzupełnia wiedza z fizyki i matematyki, poszerzona o podstawy zarządzania, finansów i komunikacji społecznej.

Posiadaną już wiedzę i umiejętności rozwijać i specjalizować można na studiach II stopnia, wybierając jedną z zaproponowanych specjalności.

SPECJALNOŚCI

  • Computer engineering

Absolwent potrafi:

  • Rozwiązywać złożone zadania informatyczne z wykorzystaniem najnowszych zaawansowanych technik informatycznych
  • Rozwiązywać zadania dotyczące tworzenia modeli, analizy oraz podejmowania decyzji dla różnych typów obiektów
  • Projektować i rozwijać systemy informatyczne w różnych obszarach zastosowań informatyki

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

  • D - ocena na dyplomie,
  • OD - wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, licencjat, magister inżynier, magister, inżynier architekt, magister inżynier architekt
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów:

- w przypadku ukończenia studiów inżynierskich – dowolny kierunek

- w przypadku ukończenia studiów licencjackich – kierunek informatyka

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.