TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Niestacjonarny
Miasto
Wrocław
Koszt studiów
3080
Rekrutacja letnia
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Górnictwo i Geologia

OPIS KIERUNKU

Kierunek studiów Górnictwo i Geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce).

Absolwent potrafi:

  • Posługiwać się wiedzą zaawansowaną z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych
  • Kierować zespołami, podejmować decyzje o dużym stopniu ryzyka, biegle posługiwać się wiedzą prawną, jak i ekonomiczną
  • Projektować procesy technologiczne, jak również rozwiązywać problemy naukowo-badawcze i podejmować inicjatywy twórcze

Wydział Geoinzynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej zwyciężył w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017- zajął I miejsce w rankingu kierunków "Górnictwo i Geologia". więcej informacji

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii uzyskał akredytację IPMA - Student! więcej informacji

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

  • D - ocena na dyplomie,
  • OD – wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej efekty kształcenia osiągnięte w trakcie studiów I stopnia. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25.

Rozmowa kwalifikacyjna:

Miejsce: Budynek L-1, sala 252

Termin: 18 września, godzina 10:00

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: brak ograniczeń

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.