TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Niestacjonarny
Miasto
Wrocław
Koszt studiów
2594
Rekrutacja letnia
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Górnictwo i Geologia

OPIS KIERUNKU

Kierunek studiów Górnictwo i Geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce).

Absolwent potrafi:

 • Organizować, kierować i projektować elementy robót górniczych i geotechnicznych, w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko.
 • Kierować procesami wydobywczymi, eksploatować i nadzorować urządzenia oraz układy technologiczne.
 • Posługiwać się nowoczesnymi technikami i technologiami, metodami organizacji produkcji, sposobami ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z zastosowania środków technicznych na potrzeby eksploatacji oraz gospodarką maszynami górniczymi.
 • Racjonalnie gospodarować zasobami kopalin i surowców wtórnych, jak również odtwarzać naturalne środowiska na terenach poeksploatacyjnych.

Wydział Geoinzynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej zwyciężył w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017- zajął I miejsce w rankingu kierunków "Górnictwo i Geologia". więcej informacji

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii uzyskał akredytację IPMA - Student! więcej informacji

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F* + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F* - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki lub chemii lub geografii,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki lub chemii lub geografii,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.