TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Geodezja i Kartografia

OPIS KIERUNKU

Oferta studiów na kierunku Geodezja i Kartografia jest skierowana do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności w zakresie nowoczesnych metod pozyskiwania danych geoprzestrzennych, ich przetwarzania lub analizy. Absolwent studiów pierwszego stopnia zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną i umiejętności techniczne, potrzebne w realizacji wysoko wyspecjalizowanych zadań, powszechnie stawianych przez innowacyjną gospodarkę w odniesieniu do systemów informacji przestrzennej (SIP/GIS). Uzyska także podstawy wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do funkcjonowania w zmiennym środowisku biznesowym, ze świadomością celów i ograniczeń. Będzie przygotowany do efektywnego pełnienia ról w ramach zespołów zadaniowych. Ponadto absolwent zostanie przygotowany do studiów magisterskich, w ramach których uzyska dodatkową wiedzę oraz umiejętności techniczne, zwiększające jego kreatywność i możliwości projektowania systemów SIP/GIS. Będzie mógł nabyć uzupełniające kwalifikacje niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych, w tym mierniczego górniczego oraz uzyska kompetencje menedżerskie, wymagane na stanowiskach kierowniczych.

Absolwent potrafi:

 • Badać i modelować kształt powierzchni Ziemi oraz jej zmiany w czasie.
 • Pozyskiwać, przetwarzać i przesyłać dane przestrzenne o terenie i obiektach.
 • Wykonywać opracowania numeryczne i prezentacje wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.
 • Wykonywać i opracowywać wyniki pomiarów z wykorzystaniem systemu GNSS do nawigacji oraz monitorowania obiektów i zjawiska.
 • Wykonywać i opracowywać wyniki pomiarów szczegółów terenowych z zastosowaniem nowoczesnych technologii pomiaru.
 • Wykonywać mapy gospodarcze, topograficzne i tematyczne.
 • Określać i ewidencjonować stan własności nieruchomości.

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii uzyskał akredytację IPMA - Student! więcej informacji

Kryteria rekrutacji:

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F* + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0, gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F* - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki lub chemii lub geografii,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki lub chemii lub geografii,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.