TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Fizyka Techniczna

OPIS KIERUNKU

Celem studiów I stopnia jest wszechstronne wykształcenie, w zakresie nauk podstawowych i technicznych, inżyniera fizyka XXI wieku, posiadającego umiejętności biegłego posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i sprzętem komputerowym. Studia I stopnia od czwartego semestru dzielą się na cztery specjalności: Fotonika, Inżynieria przetwarzania informacji, Nanoinżynieria oraz Optyka okularowa. Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę z zakresu fizyki i wybranych technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a ponadto ma umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ponad średnio zaawansowany). Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych w zakresie podstawowych prac badawczo-pomiarowych i analizy danych oraz w szkolnictwie (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki i informatyki.

SPECJALNOŚCI

 • Fotonika
 • Nanoinżynieria

Absolwent potrafi:

 • Poprawnie stosować pakiety informatyczne w rozwiązywaniu problemów fizycznych i technicznych.
 • Samodzielnie analizować i rozwiązywać złożone problemy, również spoza dziedziny fizyki.
 • Sprawnie posługiwać się przyrządami pomiarowymi: optoelektronicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi.
 • Posiada wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w fizyce technicznej, zasadami projektowania i budowania układów eksperymentalnych.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.