TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Niestacjonarny
Miasto
Wrocław
Koszt studiów
2600
Rekrutacja letnia
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Energetyka

OPIS KIERUNKU

Program kształcenia studiów I stopnia na kierunku Energetyka obejmuje nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia), przedmioty ogólnotechniczne (technologie informacyjne, grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki) oraz przedmioty kierunkowe koncentrujące się wokół zagadnień cieplno-przepływowych i konwersji energii z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Uzyskana przez absolwenta wiedza i umiejętności predestynują go do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się problematyką energetyczną. Studia w specjalności Energetyka cieplna koncentrują się na energetyce zawodowej; natomiast w specjalności Energetyka komunalna w szerszym stopniu obejmują zagadnienia ciepłownictwa, także z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

SPECJALNOŚCI

 • Energetyka cieplna

Absolwent potrafi:

 • Rozwiązywać podstawowe zagadnienia inżynierskie dotyczące szeroko rozumianej energetyki, a w szczególności zagadnienia cieplno-przepływowe w systemach energetycznych.
 • Projektować obiekty, urządzenia techniczne i procesy (projekt wstępny) w oparciu o krytyczną analizę stosowanych rozwiązań technicznych oraz przy użyciu właściwych metod i narzędzi inżynierskich.
 • Wykonywać pomiary podstawowych parametrów przepływowych, cieplnych i elektrycznych niezbędnych do badania maszyn i urządzeń energetycznych.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.