TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Elektroniki

Elektronika

OPIS KIERUNKU

Kierunek Elektronika na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej zapewnia studentom wykształcenie obejmujące szerokie spektrum zagadnień decydujących o postępie technicznym i mających wpływ na kierunki rozwoju współczesnej cywilizacji. Na pierwszych dwóch latach studenci zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw inżynierii elektronicznej, a także wybranych zagadnień z telekomunikacji, informatyki i automatyki. W szczególności zdobywają wiedzę na temat podstaw elektromagnetyzmu, umiejętności z zakresu budowy i działania elementów, układów i urządzeń elektronicznych, jak również techniki analogowej, cyfrowej oraz mikroprocesorowej. Na tej podstawie mogą specjalizować się w konstruowaniu aparatury elektronicznej, w tym aparatury optoelektronicznej i medycznej, metodach akwizycji danych pomiarowych oraz zastosowaniach techniki mikroprocesorowej; w zagadnieniach inżynierii akustycznej: realizacji nagrań dźwiękowych, techniki nagłośnienia przestrzeni otwartych i pomieszczeń, techniki ultradźwiękowej, walki z hałasem i akustyki mowy; oraz w zastosowaniu komputerów w różnych działach techniki: do obliczeń inżynierskich, sterowania urządzeniami i systemami, konstruowania i zarządzania bazami danych oraz sieciami komputerowymi.

SPECJALNOŚCI

 • Aparatura elektroniczna
 • Inżynieria akustyczna
 • Zastosowania inżynierii komputerowej w technice

Absolwent potrafi:

 • Projektować, realizować i eksploatować układy elektroniczne analogowe i cyfrowe z wykorzystaniem elementów elektronicznych.
 • Dobierać i eksploatować elektroniczne narzędzia pomiarowe, planować i projektować układy pomiarowe, optymalizować warunki pomiaru.
 • Przygotowywać, wykonywać i analizować symulacje oraz eksperymenty komputerowe, tworzyć samodzielnie programy komputerowe, w tym programy realizujące algorytmy DSP na procesorach sygnałowych.
 • Posługiwać się sprzętem i oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie przetwarzania sygnałów audio i wideo, oceniać rolę kodowania w przesyłaniu sygnałów audio i wideo, przygotowywać i organizować wideokonferencje.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku =  liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.