TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Elektroniki

Cyberbezpieczeństwo

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku CYBERBEZPIECZEŃSTWO gwarantują wykształcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych. Kierunek jest silnie powiązany z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Studenci uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie w dyscyplinach informatyka i telekomunikacja, w aspektach technicznych oraz prawnych i organizacyjnych, z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów operacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowanych danych w centrach danych. Wiedza oraz umiejętności uzyskane w ramach niniejszego  kierunku umożliwiają jego absolwentowi branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji związanym m.in. z audytowaniem systemów, sieci  i magazynów danych pod kątem bezpieczeństwa oraz monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń oraz naruszeń w systemach informatycznych.

SPECJALNOŚCI

 • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo danych

Absolwent potrafi:

 • potrafi ocenić poziom bezpieczeństwa systemu lub sieci w aspektach prawnych, etycznych i organizacyjnych w świetle obowiązującego prawa;
 • stosować właściwe techniki i metody bezpieczeństwa w urządzeniach, serwerach, sieciach komputerowych, centrach danych, chmurach obliczeniowych, systemach rozproszonych i internecie rzeczy;
 • projektować, konfigurować i diagnozować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa;
 • skutecznie wykrywać i zapobiegać zagrożeniom przy użyciu właściwych technik;
 • oceniać stopień zagrożeń środowiskowych (pól elektromagnetycznych) naturalnych i celowych w systemach teleinformatycznych oraz stosować odpowiednie metodyki zabezpieczeń;

  Kryteria rekrutacji

  Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

  WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP

  procent wyniku = liczba punktów

 • jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

  gdzie:

  • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
   • P - poziom podstawowy z matematyki,
   • R - poziom rozszerzony z matematyki,
  • F - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
   • P - poziom podstawowy z fizyki,
   • R - poziom rozszerzony z fizyki,
  • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
   • P - poziom podstawowy z języka obcego,
   • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
  • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
   • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
   • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.