TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Chemiczny

Chemia i Analityka Przemysłowa

OPIS KIERUNKU

Kształcenie na kierunku Chemia i Analityka Przemysłowa łączy podstawową wiedzę chemiczną z praktycznymi umiejętnościami w zakresie różnego rodzaju analiz chemicznych, wykonywanych w laboratoriach naukowych, specjalistycznych oraz w przemyśle. Studia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego, w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolno-pomiarowych lub kontroli jakości produkcji oraz ochrony środowiska. Towarzyszą temu umiejętności bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz korzystania z różnego rodzaju technik i metod analitycznych, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się fachową literaturą oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.

Absolwent potrafi:

 • Interpretować i opisywać podstawowe zjawiska fizykochemiczne, prowadzić prace laboratoryjne i analizy chemiczne.
 • Wykorzystywać nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny.
 • Planować eksperymenty chemiczne, badać przebieg reakcji, posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w analizie, syntezie, wydzielaniu i oczyszczaniu związków chemicznych.
 • Pobierać próbki analityczne i odpowiednio je przygotowywać do pomiarów.
 • Oceniać ryzyko postępowania z próbkami i odpadami.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F* + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F* - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki lub chemii,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki lub chemii,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.