TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Inżynier
Stopień studiów
I stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Budownictwo

OPIS KIERUNKU

Program studiów jest realizowany przez Katedry i Zakłady wchodzące w skład Wydziału. Program kształcenia jest ukierunkowany na kompleksowe przygotowanie wysokokwalifikowanej inżynierskiej kadry technicznej w szeroko rozumianym obszarze budownictwa. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie: www.wbliw.pwr.wroc.pl. Wydział jest członkiem Association of European Civil Engineering Faculties (AECEF) oraz European Civil Engineering Education and Training Association (EUCEET).

Zgodnie ze zdefiniowanymi efektami kształcenia dla kierunku Budownictwo absolwenci studiów I stopnia uzyskują wiedzę, kompetencje i kwalifikacje w zakresie:

 • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego
 • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych
 • technologii i organizacji budownictwa
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną
 • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Kierunek Budownictwo został uznany za najlepszy w Polsce (w kategorii Budownictwo) w rankingu PERSPEKTYWY 2016.

SPECJALNOŚCI

 • Geotechnika i hydrotechnika
 • Inżynieria budowlana
 • Inżynieria lądowa

Profile kształcenia i specjalności dyplomowania przygotowują studentów do podjęcia pracy w najbardziej poszukiwanych na rynku obszarach: budownictwa kubaturowego (Inżynieria Budowlana), budownictwa wodnego oraz ziemnego i podziemnego (Geotechnika i Hydrotechnika) oraz w zakresie obiektów infrastruktury transportowej (Inżynieria Lądowa), a uniwersalna wiedza podstawowa umożliwia elastyczne dostosowywanie się absolwentów do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Wszystkie specjalności stanowią bazę wiedzy i kompetencji umożliwiającą uzyskiwanie przez absolwentów odpowiednich uprawnień zawodowych.

Absolwent potrafi:

 • Stosować materiały budowlane, projektować elementy i proste obiekty budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej.
 • Stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli oraz formułować, budować, a następnie stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich; potrafi tworzyć i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne, uczestniczyć w zarządzaniu robotami budowlanymi.
 • Wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych oraz wspomagające kierowanie robotami budowlanymi.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; zna zasady analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji robót budowlanych; zna przepisy prawa budowlanego.

KRYTERIA REKRUTACJI

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP

procent wyniku = liczba punktów

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0, gdzie:

 • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P - poziom podstawowy z matematyki,
  • R - poziom rozszerzony z matematyki,
 • F - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z fizyki,
  • R - poziom rozszerzony z fizyki,
 • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka obcego,
  • R - poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P - poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R - poziom rozszerzony z języka polskiego.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.