TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Wyszukiwarka kierunków studiów

Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Stopień studiów
II stopień
Język wykładowy
polski
Tryb studiowania
Stacjonarny
Miasto
Wrocław
Rekrutacja letnia
Wydział Chemiczny

Biotechnologia

OPIS KIERUNKU

Celem kształcenia na kierunku Biotechnologia jest edukacja studentów w zakresie fizyki, chemii, informatyki oraz zdobycie wiedzy biologicznej, biochemicznej i biotechnologicznej. Oprócz tego, studenci na tym kierunku kształcą się w zakresie: genetyki, mikobiologii, inżynierii bioprocesowej, ochrony środowiska, biokatalizy, chemii i biochemii ekologicznej oraz projektowania nowych leków. Absolwent kierunku Biotechnologia jest dorbze przygotowany do podjęcia pracy w nowoczesnych laboratoriach biologicznych, medycznych, biochemicznych, związanych z ochroną środowiska oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.

SPECJALNOŚCI

 • Biotechnologia farmaceutyczna
 • Biotechnologia molekularna i biokataliza
 • Biotechnologia środowiska
 • Procesy biotechnologiczne

Deklaracja wyboru specjalności

Absolwent potrafi:

 • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i biotechnologii, a także je opisać i wyjaśnić.
 • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w chemii (m.in. modelowanie struktur i procesów biochemicznych, chemiczne bazy danych).
 • Poszukiwać nowych rozwiązań technicznych z zakresu biotechnologii.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD,

gdzie:

 • D - ocena na dyplomie,
 • OD - wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery.

Dodatkowe warunki przyjęć:

 • wymagany tytuł zawodowy: licencjat, magister
 • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: brak ograniczeń

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.